Ahe Nila Saila Lyrics Odia Bhajan Lyrics Download Namita Agrawal Song 2021

SONG CREDITS lAhe Nila Saila Lyrics l odia bhajan lyrics

SONG – Aahe Nilasaila
ALBUM – Hrudayara Gita Vol-2
SINGER – Namita Agrawal
      VIDEO ARTISTE – Namita Agrawal
  MUSIC DIRECTOR – Traditional
LYRICS – Salabega
          VIDEO DIRECTOR – Bharati Krushna
PRODUCER – Sitaram Agrawal
MUSIC LABEL – Sarthak Music

Ahe Nila Saila Lyrics l odia bhajan lyrics

 

Music
Ahe nila saila prabala mata barana
Mo aarata nalini banaku kara dalana
Ahe nila saila
Gajaraja chinta kala thai ghora jalena
Chakra pesi nakra nasi uddharila apana
Ahe nila saila
Music
Ahe nila saila prabala mata barana
Mo aarata nalini banaku kara dalana
Ahe nila saila
Ghora bane mruguniki padithila kasana
Kede bada bippatiru kariacha tarana
Ahe nila saila
Music
Ahe nila saila prabala mata barana
Mo aarata nalini banaku kara dalana
Ahe nila saila
Kuru sabha tale suni draupadi ra janana
Koti vastra dei hele lajya kala barana
Ahe nila saila
Music
Ahe nila saila prabala mata barana
Mo aarata nalini banaku kara dalana
Ahe nila saila
Prahalada pita se je bada dusta daruna
Stambha ru bahari taku bidarila takhyana
Ahe nila saila
Music
Ahe nila saila prabala mata barana
Mo aarata nalini banaku kara dalana
Ahe nila saila
Kahe salabega hina jadi re mu jabana
Shriranga charana tale karuachi janana
Ahe nila saila ahe nila saila ahe nila saila
Music
odia bhajan Lyrics

Leave a Comment